POŘADATELSKÉ SLUŽBY

Pro společenské akce většího rozsahu nabízíme výše uvedené služby. Aby tyto služby byly spolehlivě zajištěny, je třeba požadavky sdělit alespoň s měsíčním předstihem.

Roli hraje:

  • charakter akce
  • požadovaný počet pracovníků
  • jejich pracovní náplň
  • jaká je požadovaná výstroj
  • jaké technické prostředky (vysílačky, zábrany, vybírání kaucí)

Důležitou roli hraje i spolupráce s odpovědným pracovníkem pořádající organizace pro přijímání operativních opatření. Cena se stanoví po vzájemné dohodě a zásadní roli má jak náročnost požadovaných služeb, jejich rozsah a nároky na techniku. Minimální hodinová sazba je od 120,- Kč bez DPH.

 

Comments are closed.