RECEPCE A OSTRAHA

Recepční služby
Důležitou roli hrají:

 • jazykové znalosti
 • znalost práce na PC
 • zda pracovníkem má být muž nebo žena
 • věk pracovníka
 • nároky na jeho vzhled, ústroj – uniforma či společenský oděv

Stejně jako v předchozích nabídkách zpracujeme návrh, ve kterém je kromě souhrnu povinností i cenová nabídka. V tomto případě je cena závislá především na požadavcích klienta a tudíž je značně individuální.

 

Vnitřní fyzická ostraha

Vnitřní fyzickou ostrahou rozumíme komplex opatření k zamezení či minimalizaci škod na majetku uvnitř objektu klienta.

Opatření jsou zaměřena:

 • na škody způsobené např. krádežemi či záměrným poškozováním tohoto majetku,
 • na provádění preventivních obchůzek po objektu s cílem zabránit či minimalizovat škody vzniklé technickými závadami (nekontrolovaný únik vody, nebezpečí požáru, uzavření vstupů, oken apod).

 

Vnější fyzická ostraha
Vnější fyzická ostraha objektu představuje rovněž komplex opatření spočívajících ve snaze zabránit či minimalizovat napadení a poškození objektu zvenčí.
Jde například o:

 • poškození výloh
 • poškození fasády sprejery
 • rozbití oken
 • poškozování vnějších prostor např. porostů, záhonů, soch.

Comments are closed.